• header1
  • header7
  • header3
  • header5
  • header6
  • header8
  • header4
  • header2

lidworden 2300x200

Wat is de stand van zaken het 3e (water)veld?

 

 2015.03.13 waterveld foto groenOp 5 maart heeft de bouwcommissie in de informatieve ledenvergadering een presentatie gegeven. In de presentatie is de stand van zaken gegeven van de voorbereidingen voor de aanleg van het 3e (water)veld. Ook is het proces, programma van eisen en de planning van de werkzaamheden in de presentatie toegelicht. In december 2014 is de bouwcommissie opgericht en heeft deze zich bezighouden met de situering, ontwerp, uitvoering, bewatering en financiering van het veld. De aanwezigen zijn in de gelegenheid gesteld voor het stellen van vragen. De gestelde vragen zijn door de commissie beantwoordt en geplaatste opmerkingen worden door de commissie meegenomen.

 

Hoe gaat het nu verder?
Op dit moment worden de ontwerp tekeningen definitief gemaakt en het bestek geschreven. Het bestek is een technische beschrijving van het type veld, omheining, verlichting, bewatering, dugouts en randzaken. De planning maakt ook onderdeel uit van het bestek. Het bestuur moet volgens planning begin april de stukken definitief maken zodat de gemeente in april de aanbesteding kan gaan houden. De kleur van het veld is dan ook bekend. Groen heeft de voorkeur omdat dit niet zo snel vuil oogt en het contrast met de veldlijnen goed is. Na de gunning van de opdracht aan de aannemer gaat deze eind mei starten.

 

Wanneer is het veld gereed?
De werkzaamheden lopen volgens planning. Dit houdt in dat er direct na het Hottentottentoernooi gestart gaat worden met het grondwerk. Als er géén vertraging optreedt is het veld eind augustus gereed. Vanaf september kan er dan op het veld gehockeyd gaan worden. Dit laten we natuurlijk niet onopgemerkt voorbij gaan. Er zijn twee teams die zich bij het bestuur gemeld hebben voor het organiseren van een feest. Wij laten ons verrassen!

 

Rogier Huizinga, Voorzitter bouwcommissie