• header6
  • header1
  • header2
  • header4
  • header5
  • header3
  • header8
  • header7

lidworden 2300x200

Veiligheid sportpark Vrijenbroek

In de afgelopen algemene ledenvergadering is gesproken over hangjeugd en de daarmee gepaard gaande overlast op- en rondom het sportpark. Samen met Scopias en gemeente wordt gezocht naar een oplossing om te voorkomen dat er zich onveilige situaties kunnen gaan voordoen. In de ALV is aangegeven dat de urgentie om de overlast aan te pakken toeneemt als er meer meldingen bij politie, gemeente en/of ons bestuur binnenkomen.

 

Tot op heden is slechts één melding ontvangen. Dat kan betekenen dat er géén probleem (meer) is m.b.t. de veiligheid of dat onveilige situaties niet worden gemeld. In het clubhuis hangen op diverse plaatsen (berging, hal en opslagruimte) telefoonnummers die gebeld kunnen worden bij (dreigende) onveilige situaties. Meldingen worden geregistreerd.

 

Bij deze een oproep aan jullie om (dreigende) onveilige situaties te melden. Alleen dan kunnen we in overleg met betrokken partijen aan een oplossing werken.