• header1
  • header4
  • header2
  • header3
  • header6
  • header7
  • header8
  • header5

lidworden 2300x200

Update behandeling veld 1 & 2

Zoals al eerder gemeld zijn onze twee semi-watervelden in het voorjaar en in de zomer enkele malen behandeld tegen gladheid (schoonmaken en borstelen). Wij hebben met de gemeente besproken dat na deze behandelingen, doch vóór de start van de nieuwe competitie, zand aan de velden toegevoegd zou worden om de velden weer in een zo goed mogelijke conditie te krijgen.

 

We hebben het bedrijf dat de reinigen heeft uitgevoerd en adviesbureau Copier gevraagd of het toevoegen van zand het gewenste resultaat zou hebben. Beiden zijn echter tot de conclusie gekomen dat de vezels ('grassprietjes') van de velden zodanig 'plat liggen', dat het toevoegen van zand op dit moment géén optie is. Het zand zal volgens deze partijen boven op het gras blijven liggen in plaats van tussen de vezels.

 

Wij gaan ervan uit dat de uitgevoerde behandelingen het gewenste resultaat opleveren en houden de situatie met betrekking tot gladheid van de velden nauwlettend in de gaten.

 

Afbeelding