• header1
  • header3
  • header5
  • header2
  • header4
  • header8
  • header6
  • header7

lidworden 2300x200

Ruilen van fluitbeurten

De laatste jaren gaat het goed met de invulling van de fluitbeurten door de seniorenteams en de (hoogste) juniorenteams. Het opkomstpercentage is al geruime tijd erg hoog. Hier zijn we als bestuur erg tevreden over. Bij de scheidsrechterscommissie ligt de taak om het niveau van het fluiten omhoog te krijgen. Hieraan wordt continue aandacht gegeven. De laatste tijd horen we wel regelmatig geluiden dat er mensen worden "ingehuurd" om fluitbeurten over te nemen. Dit vinden wij als bestuur geen probleem, echter dient wel opgelet te worden dat het niveau van scheidsen past bij de wedstrijd die gefloten moet worden. Het is sowieso niet de bedoeling dat junioren bij de senioren gaan fluiten! Daarnaast verzoeken wij coaches van jeugdteams om er mede op toe te zien dat fluitisten niet meerdere wedstrijden op een dag fluiten dit om mogelijke overbelasting te voorkomen.