• header4
  • header6
  • header3
  • header7
  • header1
  • header2
  • header8
  • header5

lidworden 2300x200

Gemeente Venlo wil renovatie hockeyvelden uitstellen en voorwaarden aanpassen

Beste THC’ers,

 

Vrijdag 13 oktober j.l. hebben wij tijdens de informatieve ledenvergadering onze leden geinformeerd over de voortgang met betrekking tot de renovatie van ons semi waterveld 1 en 2. Een renovatie die gepland staat in 2018. We hebben in deze vergadering toegelicht de laatste stand van zaken en tevens aangegeven dat we, in het kader van aanleg van 2 nieuwe velden, in de Algemene Leden Vergadering van 10 november goedkeuring willen vragen aan onze leden om e.e.a. ook daadwerkelijk te kunnen realiseren.

 

We zitten op dit moment in een proces waar we in een zeer ver gevorderd stadium zijn voor wat betreft de aanleg van de velden, ware het niet dat ons recentelijk is medegedeeld door de gemeente dat het college van B&W van de gemeente Venlo een voorstel heeft neergelegd om alle renovaties van sportvelden door te schuiven van 2018 naar 2019. Daarbij is het ook zo dat in het (nieuwe) voorstel geopperd wordt, dat de eigen bijdrage van de vereniging substantieel hoger gaat worden dan dat initieel voorzien was! Dit alles vanwege bezuinigingen.

 

Zoals jullie zullen begrijpen zijn wij als bestuur zeer onaangenaam verrast met dit nieuws, inhoudelijk maar ook vanwege de (zeer late) timing!

 

Naar aanleiding van dit alles hebben wij een brandbrief naar de gemeente raad van Venlo gestuurd. Immers de gemeente raad moet haar goedkeuring nog geven over het voorgenomen voorstel van het College. Op 26 oktober vindt een oordeelsvormende raadsvergadering plaats en op10 november! vindt de besluitvormende raadsvergadering plaats.

 

Wij doen er momenteel alles aan wat in onze macht ligt om te zorgen dat de renovatie als zodanig toch doorgang kan vinden. Daar dit nieuws recentelijk ook in de lokale media is verschenen leek het ons als bestuur goed om, naast de ledenvergadering die heeft plaatsgevonden 13 oktober j.l., jullie ook op deze manier te informeren.

 

Ik nodig jullie via deze weg alvast van harte uit op de Algemene Leden Vergadering van 10 november aanstaande. Dan zal, als het goed is, duidelijk zijn wat de uitkomst van dit traject gaat worden.

 

Tot zover!

 

Sportieve groet,

Marcel Dahmen

Voorzitter THC