• header5
  • header7
  • header6
  • header8
  • header3
  • header4
  • header2
  • header1

lidworden 2300x200

Bestuursmutaties THC

Tijdens de Algemene Leden Vergadering van vrijdag 10 november hebben enkele bestuursmutaties plaatsgevonden. In een goed gevuld clubhuis zijn aan het einde van de volle agenda drie nieuwe bestuursleden unaniem gekozen en toegetreden tot het bestuur van de Tegelse Hockey Club.
171110 bedankt ellen marcel jannet
Exploitatie & Evenementen
Jannet Ververgaard heeft 7 jaar, dus langer dan twee bestuurstermijnen, het cluster Exploitatie & Evenementen meer dan uitstekend gemanaged. Jannet staat bij alle leden bekend als gezelligheidskoningin en ze heeft in die hoedanigheid haar bestuurstaak met veel verve vervuld. In Floor Vossen is haar opvolger gevonden.

 

Foto v.l.n.r. Ellen, Marcel en Jannet

Hockeyzaken
Ellen Niessen is haar bestuursperiode 6 jaar geleden begonnen met de commissie Jeugdzaken. Vervolgens heeft ze het hele cluster Hockeyzaken onder haar hoede gehad, waarin het spelgericht trainen voor de jeugd is geïntroduceerd. De laatste jaren was Ellen verantwoordelijk voor het cluster Tophockey. Niels Boots is toegetreden tot het bestuur in het cluster Hockeyzaken.

171110 nieuwe voorzitter thomas vossenVoorzitter
Voorzitter Marcel Dahmen (foto: rechts) heeft in zijn twee bestuurstermijnen o.a. het 80-jarig jubileum van de Tegelse Hockey Club gevierd. Daarnaast is hij kartrekker geweest bij de realisatie van veld 3, het kunstgras waterveld. De afgelopen 6 jaar is de vereniging geprofessionaliseerd en stabiel gegroeid in zowel leden als vrijwilligers. Naast het bestuur van THC heeft Marcel deelgenomen aan het bestuur van Sportpark Vrijenbroek. Marcel draagt de voorzittershamer over aan Thomas Vossen (foto: links). 

 

Een volledig overzicht van het nieuwe bestuur met onderliggende taken en commissies vind je hier.

 

Wij danken Jannet, Ellen en Marcel voor hun eindeloze inspanningen voor onze vereniging!!!

De nieuwelingen in bestuur wensen wij veel succes en wijsheid!