• header8
  • header7
  • header2
  • header1
  • header3
  • header6
  • header4
  • header5

lidworden 2300x200

Bericht ter informatie van de leden van HCB, THC en VHC

Zoals u wellicht al heeft vernomen uit de diverse media zitten we als besturen van de drie hockeyclubs in Venlo samen met de gemeente aan tafel om ons vanuit een gezamenlijke behoefte (zowel gemeente als de drie verenigingen) te oriënteren op de toekomst.

 

We willen samen verkennen en toekomstgericht kijken naar hoe hockey binnen de gemeente Venlo er over een aantal jaren uitziet of uit kan gaan zien. Dit gelet op een aantal ontwikkelingen die te onderkennen zijn, zoals ledenaantallen, vrijwilligers en niet op de laatste plaats een veranderende rol van de gemeente in beheer en onderhoud van de hockeyparken. Maar ook de behoefte aan schaalgrootte om de hockeysport "professioneler" en op een kwalitatief hoog niveau aan te kunnen blijven bieden.

Daarbij ontkomen we er niet aan om ook de urgente problematiek van renovatie van toplagen van diverse hockeyvelden (THC en VHC) mee te nemen.

 

Deze verkennende fase willen we afsluiten in februari 2018. Als er tussentijds aanleiding is om jullie als leden bij te praten, dan gebeurt dit bij alle drie de verenigingen met dezelfde tekst. Hiermee willen we bereiken dat iedereen op eenzelfde wijze wordt geïnformeerd.

 

Als bestuur hebben we niet (alleen) alle kennis in pacht. Daarom willen we jullie als leden betrekken bij deze ontwikkeling. Hiertoe wordt in de tweede seizoenshelft een gezamenlijk 'hockeycafé' georganiseerd, waarin we ook jullie mening vragen over de toekomst van hockey in Venlo.

 

Zodra plaats, datum en tijd van dit hockeycafé bekend zijn, wordt dit bekendgemaakt.

 

Namens de drie hockeyclubs,

Rik van Baal (vz HCB)
Thomas Vossen (vz THC)
Leopold Hermans (vz VHC)