• header6
  • header8
  • header5
  • header3
  • header1
  • header7
  • header4
  • header2

lidworden 2300x200

Update: Ledeninformatie HCB, THC en VHC toekomstvisie


 

Update 7 februari 2018:
In aanvulling op onderstaande publicatie van 2 februari, hierbij een link naar het artikel uit Dagblad de Limburger van vandaag "Studie naar gezamenlijke plek voor hockeyclubs Venlo".

 


logo thc

 

Zoals bekend praten we als gezamenlijke hockeyclubs met de gemeente over de toekomst van hockey in Venlo. Op diverse momenten is hier al over 

gecommuniceerd.

 
De voortgang momenteel is dat er enkele plangebieden voor inrichting van één grote hockeyaccommodatie in Venlo nader worden onderzocht. Daarbij wordt, zowel door de verenigingen als de gemeente ingezoomd op de positieve en negatieve aspecten van de verschillende plangebieden/locaties. Zoals: 'Wat betekent dit voor gedane investeringen?', 'Past een programma van eisen in het plangebied?'. Op deze wijze willen we komen tot een weloverwogen en beargumenteerde keuze voor een toekomstige accommodatie en deze keuze, na raadpleging van de ALV's, vervolgens voorleggen aan het college en de gemeenteraad. Tot zover vooralsnog de accommodatiekant.
 
Daarnaast is er in onze besprekingen ook aandacht geweest voor de organisatiekant. Op welke wijze gaan we gestalte geven aan een eventuele fusie? Hoe snel doen we dat? Wat betekent dat voor de afzonderlijke verenigingen? Hoe wordt de hockeybond hierbij betrokken? Allemaal vragen die relevant zijn om in dit proces stappen te kunnen zetten om ook de organisatie tijdig op orde te hebben.
 
Zodra er concretere zaken te melden zijn naar aanleiding van de onderzochte plangebieden/locaties en de plussen en minnen hiervan, komen we daar bij jullie op terug. Het aangekondigde hockeycafé dat voorzien was in februari, komt daarvoor nog iets te vroeg. We streven ernaar het uitgestelde hockeycafé wel voor het einde van dit hockeyseizoen te organiseren.
 
Namens de drie hockeyclubs,
Rik van Baal (vz HCB)
Thomas Vossen (vz THC)
Leopold Hermans (vz VHC)